Déixanos os teus datos e consegue unha MATRÍCULA GRATIS

Cobre o formulario

  Nome*

  Primeiro Apelido*

  Segundo Apelido*

  Correo electrónico *

  Teléfono Móbil*

  *Información requirida

  Informámoslle que o facilitarnos os seus datos persoais neste formulario de acordo co establecido no Artigo 5 de Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos van ser incorporados a uns ficheiros dos que son titulares e responsables Meufit Vigo, S.L.U. y AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U., e están convenientemente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos, que os datos que faciliten para a campaña poderán ser utilizados y que o envío deste formulario cumplimentado implica que autoriza expresamente o uso de imágenes personais dos participantes en cualquier medio social o publicitario como imaxen de Meufit, de forma que a sua imaxe quedaría aberta ao público en xeral. Se non autoriza o uso dos datos en aberto non debe enviarnos este formulario. Infórmase, asimesmo, que poden exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais por e-mail dirixido a meufit.gal. Vostede comprométese a comunicar por escrito a Meufit, S.L.U. y AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U. calquera modificación que se produza nos datos aportados. No caso de menores de idade deben firmar o pai ou tutor enviando escrito que acredite a representación e autorización a meufit.gal

  ACEPTO ESTAS CONDICIÓNS