contacta

¡Meufit chega a Vigo! Agardámoste no novo centro comercial Vialia para vivir unha experiencia exclusiva no centro da túa cidade. Se tes algunha dúbida ou consulta non dudes en contactarnos. Estaremos encantados de atenderte.

VIGO

Centro Comercial Vialia

TLFN. 690 174 838

MAIL: vigo@meufit.gal

Podemos axudarte?

  Nome*

  Primeiro Apelido*

  Segundo Apelido*

  Correo electrónico *

  Teléfono Móbil*

  Mensaxe uo comentario*

  *Información requirida

  Informámoslle que o facilitarnos os seus datos persoais neste formulario de acordo co establecido no Artigo 5 de Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos van ser incorporados a uns ficheiros dos que son titulares e responsables Meufit Vigo, S.L.U. y AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U., e están convenientemente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos, que os datos que faciliten para a campaña poderán ser utilizados y que o envío deste formulario cumplimentado implica que autoriza expresamente o uso de imágenes personais dos participantes en cualquier medio social o publicitario como imaxen de Meufit, de forma que a sua imaxe quedaría aberta ao público en xeral. Se non autoriza o uso dos datos en aberto non debe enviarnos este formulario. Infórmase, asimesmo, que poden exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais por e-mail dirixido a meufit.gal. Vostede comprométese a comunicar por escrito a Meufit, S.L.U. y AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U. calquera modificación que se produza nos datos aportados. No caso de menores de idade deben firmar o pai ou tutor enviando escrito que acredite a representación e autorización a meufit.gal

  ACEPTO ESTAS CONDICIÓNS